கண்ணீர் விட்டு அழுத ஜெயலலிதாவை நான் பார்த்திருக்கிறேன்!

   2016-12-15 14:30:06
530,485
Views
favorite

கண்ணீர் விட்டு அழுத ஜெயலலிதாவை நான் பார்த்திருக்கிறேன்! by Suda Suda
கண்ணீர் விட்டு அழுவதுதான் உண்மையான ஜெயலலிதா. Full Article : http://bit.ly/2hzo773

Tags : inconsolable jayalalitha, jayalalitha cried, jayalalitha brother, jayalalitha real character, jayalalitha real face, ...
Content from : Youtube